Privacybeleid België (Vlaams)

Privacybeleid België (Vlaams)

Privacybeleid

Wij nemen uw privacy zeer serieus. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie over wie we zijn en hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen. Het legt ook uit wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons of toezichthoudende instanties kunt opnemen indien u een klacht heeft.

Wij verzamelen, gebruiken en zijn verantwoordelijk voor bepaalde persoonsgegevens over u. Wanneer we dit doen, zijn we onderworpen aan verschillende wetten in de Verenigde Staten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") die van toepassing is in de Europese Unie (EU) en Europese Economische Ruimte (EER)(respectievelijk de UK AVG in het Verenigd Koninkrijk), en we zijn verantwoordelijk als "verwerkingsverantwoordelijke" van die persoonsgegevens voor de doeleinden van deze wetten. Voor zover dit beleid verwijst naar bepalingen van de AVG, zal, indien u woonachtig bent in het Verenigd Koninkrijk, een dergelijke verwijzing worden opgevat als een verwijzing naar de respectieve bepalingen die zijn vastgelegd in de UK AVG in het Verenigd Koninkrijk

 1. Belangrijke termen.

  Het is handig om te beginnen met het uitleggen van enkele belangrijke termen die in dit beleid worden gebruikt:

Wij, ons, onze

Big Agnes Inc.

Onze vertegenwoordiger

International B.V.

Herengracht 280

1016BX Amsterdam

Nederland

contactgegevens als u een functionaris voor gegevensbescherming hebt.

[email protected]

877.554.8975

 1. Persoonsgegevens die we over u verzamelen.

  We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en gebruiken die een bepaalde consument of een huishouden identificeert, ermee in verband staat, beschrijft, redelijkerwijs in verband kan worden gebracht of redelijkerwijs, direct of indirect, ermee in verband kan worden gebracht.

Categorieën van persoonsgegevens

Specifieke soorten verzamelde persoonsgegevens

Identificatiemiddelen (bijvoorbeeld een echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocoladres, e-mailadres, accountnaam, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere soortgelijke identificatiemiddelen)

Naam, e-mailadres, postadres, IP-adres, telefoonnummer

Commerciële informatie (bijv. gegevens over persoonlijke eigendommen, gekochte, verkregen of overwogen producten of diensten, of andere koop- of consumptiegeschiedenis of -tendensen)

Bestelgeschiedenis en betalingsgegevens. We slaan geen volledige creditcardnummers op.

Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten (bijv. IP-adres, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de interactie van een consument met onze of een website, applicatie of advertentie van een derde partij)

IP-adres, apparaat-ID, de activiteit van gebruikers in de context van de website, het type eindapparaat, de gebruikte browser en de datum en tijd van gebruik.

Geolocatiegegevens

IP-adres om het land van winkelen te bepalen

Conclusies op basis van de hierboven genoemde informatie om een profiel op te stellen over een consument, waarin de voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, houding, intelligentie, vaardigheden en bekwaamheden van de consument tot uiting komen.

We verwijzen hiervoor naar sectie 6 .

 1. Hoe uw persoonsgegevens worden verzameld.

  Wij verzamelen de meeste van deze persoonsgegevens rechtstreeks van u - persoonlijk, per telefoon, sms of e-mail en via onze website. We kunnen echter ook informatie verzamelen:
 • Uit publiek toegankelijke bronnen (bijv. eigendomsregisters);
 • Rechtstreeks van een derde partij (bijv. providers van sanctiescreening, kredietrapportagebureaus of customer due diligence providers);
 • Van een derde partij met uw toestemming (bijvoorbeeld uw bank);
 • Van cookies op onze website; en
 • Via onze IT-systemen, waaronder:
 • Geautomatiseerd toezicht op onze websites en andere technische systemen, zoals onze computernetwerken en verbindingen, CCTV- en toegangscontrolesystemen, communicatiesystemen, e-mail- en instant messaging-systemen
 1. Hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken.

  Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming mogen we uw persoonsgegevens alleen gebruiken als we daar een geldige reden voor hebben, bijvoorbeeld:
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;
 • Voor de uitvoering van ons contract met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een contract wordt aangegaan;
 • Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij; of
 • Als u toestemming heeft gegeven.

Er is sprake van een legitiem belang wanneer we een zakelijke of commerciële reden hebben om uw informatie te gebruiken, zolang uw eigen rechten en belangen niet prevaleren.

In de onderstaande tabel wordt uitgelegd waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken (verwerken) en waarom we dat doen. In het geval dat de AVG van toepassing is op een dergelijke verwerking, vermelden we verder de respectievelijk toepasselijke rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking en de relevante bewaartermijnen voor gegevens. Houdt er rekening mee dat elke aangegeven bewaarperiode afhankelijk is van het feit of dergelijke informatie vallen onder een wettelijke bewaarplicht (bijvoorbeeld in het geval van fiscaal relevante informatie zijn we wettelijk verplicht om dergelijke gegevens maximaal 10 jaar te bewaren); Verder, in individuele gevallen (zoals juridische geschillen), kan het nodig zijn om informatie voor een langere periode te bewaren.

Waar we uw persoonsgegevens voor gebruiken

Onze redenen

Rechtsgrondslag onder de AVG

Bewaartermijn onder de AVG

Om producten en/of diensten aan u te leveren en te verzenden

Voor de uitvoering van ons contract met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat we een contract aangaan

Art. 6 para. 1 lid b AVG

3 jaar na het einde van het jaar van de aankoop

Om betalingen te verwerken, inclusief het verstrekken van uw informatie aan onze betalingsdienstaanbieders (cf. hieronder sectie 7 )

Voor de uitvoering van ons contract met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat we een contract aangaan

Art. 6 para. 1 lid b AVG

3 jaar na het einde van het jaar van de aankoop

Om deze website aan u te leveren, evenals verbeteringen aan de presentatie, functies en functionaliteiten van de service en algemene administratieve taken

Voor het ter beschikking stellen van de website aan u of voor ons gerechtvaardigd belang om de functionaliteit en foutloze werking van de website te garanderen en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de website is afgestemd op de behoeften van de gebruikers

Art. 6 para. 1 lid b, respectievelijk lid f AVG

7 dagen na het websitebezoek

Accounts voor klanten aanmaken en onderhouden

Voor het leveren van, respectievelijk voor ons legitieme belang om deze functionaliteit op uw verzoek te leveren op basis van Art. 6 para. 1 lit. b of lit. f AVG

Art. 6 para. 1 lid b, respectievelijk lid f AVG

3 jaar na het einde van het jaar waarin de klantrelatie eindigt

Vragen van klanten

Voor ons legitieme belang om uw verzoek te verwerken

Art. 6 para. 1 lid f AVG

3 jaar na het einde van het jaar van het onderzoek

Om uw gebruik van deze website te personaliseren en analyseren

Zoals verder beschreven in sectie 6 .

Zoals verder beschreven in sectie 6 .

Zoals verder beschreven in sectie 6 .

Gebruikersbeoordelingen verkrijgen en presenteren

Voor ons legitieme belang om deze functionaliteit aan u aan te bieden, om uw beoordeling te verzamelen om onze diensten te verbeteren en om uw beoordeling te gebruiken om ons en onze producten op de markt te brengen

Art. 6 para. 1 lid f AVG

Maximaal 3 jaar nadat ze zijn verkregen

Om fraude tegen u of Big Agnes Inc te voorkomen en op te sporen

Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, i.e. om fraude te minimaliseren die schadelijk kan zijn voor ons en voor u

Art. 6 para. 1 lid f AVG

3 jaar na het einde van het jaar van elke beoordeling

Controles uitvoeren om onze klanten te identificeren en hun identiteit te verifiëren

Andere verwerkingen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan professionele, wettelijke en regelgevende verplichtingen die op ons bedrijf van toepassing zijn, bijvoorbeeld op grond van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften of regels die zijn uitgevaardigd door onze professionele toezichthouder.

Ofwel omdat we direct wettelijk verplicht zijn dit te doen of omdat we een legitiem belang hebben om te voldoen aan andere wettelijke en regelgevende verplichtingen

Art. 6 para. 1 lid c, respectievelijk lid f AVG

3 jaar na het einde van het jaar van elke beoordeling

Verzamelen en verstrekken van informatie vereist door of in verband met audits, onderzoeken of enquêtes door regelgevende instanties

Omdat we hiertoe rechtstreeks wettelijk verplicht zijn of omdat we een legitiem belang hebben om te voldoen aan andere wettelijke en regelgevende verplichtingen

Art. 6 para. 1 lid c, respectievelijk lid f AVG

Zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. We streven er echter naar om persoonsgegevens zo snel mogelijk te verwijderen of anoniem te maken.

Ervoor zorgen dat het bedrijfsbeleid wordt nageleefd, bijvoorbeeld het beleid voor beveiliging en internetgebruik

Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, d.w.z. om ervoor te zorgen dat we onze eigen interne procedures volgen zodat we u de beste service kunnen bieden

Art. 6 para. 1 lid. f AVG

Zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken s. We streven er echter naar om persoonsgegevens zo snel mogelijk te verwijderen of te anonimiseren.

Operationele redenen, zoals verbetering van efficiëntie, training en kwaliteitscontrole

Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te zijn zodat we u de beste service tegen de beste prijs kunnen leveren

Art. 6 para. 1 lid f AVG

Zo lang als nodig is om aan het bovengenoemde doel te voldoen of zo lang als nodig is in het geval er een wettelijke bewaarplicht geldt. We streven er echter naar persoonsgegevens zo snel mogelijk te verwijderen of te anonimiseren.

De vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie waarborgen

Voor onze legitieme belangen of die van derden, d.w.z. om handelsgeheimen en andere commercieel waardevolle informatie te beschermen

Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Art. 6 para. 1 lid f, respectievelijk lid c AVG

Zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. We streven er echter naar om persoonsgegevens zo snel mogelijk te verwijderen of anoniem te maken.

Statistische analyse om ons te helpen ons bedrijf te beheren, bijvoorbeeld met betrekking tot onze financiële prestaties, klantenbestand, productassortiment of andere efficiëntiemaatregelen.

Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te zijn zodat we u de beste service tegen de beste prijs kunnen leveren

Art. 6 para. 1 lid f AVG

Alle resultaten van een dergelijke analyse zijn anoniem. Alle onderliggende, persoonsgegevens worden na afloop van de analyse verwijderd (indien ze niet nodig zijn voor een ander doel dat in dit beleid is uiteengezet).

Onbevoegde toegang tot en wijzigingen in systemen voorkomen

Voor onze legitieme belangen of die van derden, d.w.z. om criminele activiteiten te voorkomen en op te sporen die schadelijk kunnen zijn voor ons en voor u

Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Art. 6 para. 1 lid c, respectievelijk lid f AVG

We bewaren logbestanden van al onze systemen 90 dagen. In het geval van anomalieën, aanvallen of andere incidenten bewaren we alle relevante logbestanden en andere relevante informatie zo lang als nodig is om het incident te onderzoeken/verhelpen of onze juridische stappen te ondernemen.

Bijwerken en klantendossiers/klantrelatiebeheer verbeteren

Voor de uitvoering van ons contract met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat we een contract aangaan

Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij voor het optimaliseren van onze marketing- en verkoopinspanningen

Art. 6 para. 1 lid b AVG

 

Art. 6 para. 1 lid c AVG

 

Art. 6 para. 1 lid f AVG

3 jaar na het einde van het jaar waarin de klantrelatie eindigt

Wettelijke aangiften

Omdat we hiertoe rechtstreeks wettelijk verplicht zijn of omdat we een legitiem belang hebben om te voldoen aan andere wettelijke en regelgevende verplichtingen

Art. 6 para. 1 lid c, respectievelijk litd f AVG

3 jaar na het einde van het aangiftejaar.

Zorgen voor veilige werkpraktijken, personeelsadministratie en beoordelingen

Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we onze eigen interne procedures volgen en efficiënt werken, zodat we u de beste service kunnen bieden

Art. 6 para. 1 lid c, respectievelijk lid f AVG

Zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. We streven er echter naar om persoonsgegevens zo snel mogelijk te verwijderen of anoniem te maken.

Marketing van onze diensten en die van geselecteerde derden aan:

¾    bestaande en voormalige klanten;

¾    derden die eerder interesse hebben getoond in onze diensten;

¾    derden waarmee we niet eerder zaken hebben gedaan.

Zoals verder beschreven in secties 5 en 6.

Zoals verder beschreven in secties 5 en 6.

Zoals verder beschreven onder secties 5 en 6 .

Kredietreferentiecontroles via externe kredietreferentiebureaus.

Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, m.n. om ervoor te zorgen dat het waarschijnlijk is dat onze klanten onze producten en diensten kunnen betalen.

Art. 6 para. 1 lid f AVG

3 jaar na het einde van het jaar van elke beoordeling.

Externe audits en kwaliteitscontroles, bijvoorbeeld voor ISO of Investors in People accreditatie en de controle van onze boekhouding

Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij, m.n. om onze accreditaties te behouden zodat we kunnen aantonen dat we volgens de hoogste normen werken

Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Art. 6 para. 1 lid f, respectievelijk lid c AVG

Zo lang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken. We streven er echter naar om persoonsgegevens zo snel mogelijk te verwijderen of anoniem te maken.

De bovenstaande tabel is niet van toepassing op persoonsgegevens van speciale categorieën, die we alleen verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming.

 1. Marketingcommunicatie. 

  Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u updates te sturen (per e-mail, sms, telefoon of post) over onze producten en/of diensten, waaronder exclusieve aanbiedingen, promoties of nieuwe producten en/of diensten.

We hebben een legitiem belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden (zie hierboven "Hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken"). Dit betekent dat we meestal uw toestemming niet nodig hebben om u promotionele berichten te sturen. Wanneer er echter wel toestemming nodig is, zullen we u apart en duidelijk om deze toestemming vragen.

We zullen uw persoonsgegevens altijd met het grootste respect behandelen en deze nooit verkopen OF delen met andere organisaties buiten de Big Agnes Inc groep voor marketingdoeleinden.

U hebt te allen tijde het recht om geen promotionele berichten meer te ontvangen door:

 • Contact met ons opnemen via [email protected]
 • De link "unsubscribe" in e-mails of het nummer "STOP" in sms'jes gebruiken

We kunnen u vragen om uw marketingvoorkeuren te bevestigen of bij te werken als u ons opdracht geeft om in de toekomst meer producten en/of diensten te leveren, of als er wijzigingen zijn in de wet, regelgeving of de structuur van ons bedrijf.

Voor klanten gevestigd in de EU/UK:

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken om u updates te sturen (per e-mail, sms of telefoon) over onze producten en/of diensten, inclusief exclusieve aanbiedingen, promoties of nieuwe producten en/of diensten als u ons daarvoor vooraf expliciet toestemming hebt gegeven of zoals anderszins toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving.

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens in deze context op uw toestemming conform art. 6 par. 1 lid a AVG. Als u toestemming heeft gegeven, kunnen we ook gegevens verzamelen over hoe u interageert met onze promotionele communicatie met het oog op gepersonaliseerde marketing (zie sectie 6 hieronder).

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door:

 • Contact met ons opnemen via [email protected]
 • De link "unsubscribe" in e-mails of het nummer "STOP" in sms'jes gebruiken

Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

In het geval dat wij uw e-mailadres hebben verkregen in verband met de verkoop van een goed of dienst, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u communicatie toe te zenden met betrekking tot onze eigen soortgelijke goederen en diensten, mits u geen bezwaar hebt gemaakt tegen een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van dergelijke communicatie door gebruik te maken van een van de bovengenoemde opties. Het maken van bezwaar leidt niet tot andere kosten dan transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 para. 1 lid f AVG in verband met de respectieve bepaling die Art. 13 (2) van de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 2002/58/EG in de nationale wetgeving in het rechtsgebied waar u zich bevindt, bijvoorbeeld in Duitsland Sec. 7 para. 3 van de wet tegen oneerlijke concurrentie (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, UWG) of in het Verenigd Koninkrijk Sec. 22 para. 3 van de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 (PECR).

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden totdat u uw toestemming intrekt, respectievelijk totdat u bezwaar maakt tegen het ontvangen van dergelijke communicatie. We slaan verder op dat u uw toestemming hebt ingetrokken, respectievelijk bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van marketinginformatie, om ervoor te zorgen dat u dergelijke communicatie in de toekomst niet meer ontvangt.

 1. Cookies, pixel, vingerafdrukken en soortgelijke technologieën

Algemene informatie en informatie over uw recht om uw toestemming in te trekken

Deze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (samen "cookies") die op uw apparaat worden opgeslagen voor de volgende doeleinden: Essentieel, Personalisatie, Analyse en Gepersonaliseerde marketing. Deze worden hieronder meer gedetailleerd uitgelegd.

U kunt ook meer informatie vinden over de cookies die door onze website worden gebruikt, met name over de opslagperiode, of uw recht uitoefenen om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken met werking voor de toekomst onder "Cookie-instellingen". Verplaats daar de betreffende of alle schuifregelaar(s) naar links en klik op "Opslaan" als u uw toestemming voor enkele of alle doeleinden wilt intrekken. In dit geval worden alleen cookies gebruikt die technisch noodzakelijk zijn om u deze website te kunnen bieden.

Uw toestemming wordt per browser en computer ingesteld. Als u onze website dus thuis en op het werk of met verschillende browsers bezoekt, moet u voor elk apparaat of browser uw toestemming intrekken.

Type cookie

Uitleg

Rechtsgrondslag onder de AVG

Lijst van relevante diensten (Zie hieronder voor gedetailleerde informatie)

Opslagperiode

Essentieel

Essentiële cookies zijn technisch vereist om het gebruik van onze website en de functionaliteiten die daarop zijn opgenomen mogelijk te maken (bijvoorbeeld voor het weergeven van inhoud, load balancing en IT-beveiliging) zoals door u verzocht en worden automatisch gebruikt

De betreffende bepaling die Art. 5 (3) zin 2 van de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 2002/58/EG omzetten in nationale wetgeving in het rechtsgebied waar u bent gevestigd, bijvoorbeeld in Artikel XII. 13 van het Belgische Wetboek Economisch Recht en voor de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dit doel Art. 6 para. 1 lid b AVG.

Osano

Cookies worden 365 dagen bewaard.

Signifyd

Cookies worden 720 dagen bewaard.

Monsido

Cookies worden 365 dagen bewaard.

 

 

Personalisatie

Personalisatiecookies worden gebruikt om u functionaliteiten te bieden die niet strikt noodzakelijk zijn, maar die u in staat stellen onze website op een meer comfortabele en gepersonaliseerde manier te gebruiken, bijvoorbeeld door uw voorkeuren, invoer en instellingen zoals taalkeuzes op te slaan en te analyseren. Als u functionele cookies niet toestaat, is het mogelijk dat deze functionaliteiten niet worden aangeboden of niet naar behoren functioneren.

Uw toestemming (voor zover gegeven) in overeenstemming met de betreffende bepaling die Art. 5 (3) zin 1 van de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 2002/58/EG in nationaal recht omzet in het rechtsgebied waar u bent gevestigd, bijvoorbeeld Artikel XII. 13 van het Belgische Wetboek Economisch Recht en voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel Art. 6 para. 1 lid a AVG.

Power Reviews

 

 

Geo:Pro Geolocation Redirects

 

 

 

Weglot

Cookies worden 720 dagen bewaard.

 

Cookies worden 720 dagen bewaard.

 

 

Cookies worden 365 dagen bewaard.

Analyse

Analysecookies worden gebruikt om uw gebruik van onze website te analyseren om de prestaties van onze website en de gebruikservaring voor de gebruikers te meten en te verbeteren. Hiervoor worden met name uw bezoeken, activiteiten en interacties op onze en andere websites en informatie over uw browser en apparaat geanalyseerd en gebruikt om pseudonieme statistieken te genereren. Dit helpt ons bijvoorbeeld om te weten welke pagina's van onze website het populairst en het minst populair zijn en om te zien hoe gebruikers zich over de site bewegen, om tests uit te voeren en op basis daarvan zakelijke inzichten te genereren om onze verkoopinspanningen te optimaliseren.

Uw toestemming (voor zover gegeven) in overeenstemming met de betreffende bepaling die Art. 5 (3) zin 1 van de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 2002/58/EG in nationaal recht omzet in het rechtsgebied waar u bent gevestigd, bijvoorbeeld in België Artikel XII. 13 van het Wetboek Economisch Recht en voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel Art. 6 para. 1 lid a AVG.

Google Analytics

Cookies worden 24 maanden bewaard; de gegevens die met deze cookies worden opgevraagd, worden 24 maanden bewaard.

Gepersonaliseerde marketing

Deze cookies kunnen door ons en onze partners worden gebruikt om een profiel op te bouwen van uw interesses, gedrag en kenmerken om u relevante advertenties te tonen op onze website en andere media, zoals websites, op sociale mediaplatforms en in (mobiele) applicaties die allemaal ook door derden kunnen worden aangeboden. Hiervoor wordt met name uw gebruiksgedrag (ook op andere websites, sociale mediaplatforms en apps) geanalyseerd, waaronder uw interacties met inhoud en advertenties, informatie die u hebt ingevoerd (bijvoorbeeld in formulieren en enquêtes), beroepsinformatie over u (die onder andere wordt verzameld van LinkedIn) en informatie over uw apparaat en locatie en uw interactie met onze directmarketing communicatie (bijv. nieuwsbrieven). Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om het succes van advertentiecampagnes te optimaliseren en te meten.

Uw toestemming (voor zover gegeven) in overeenstemming met de betreffende bepaling die Art. 5 (3) zin 1 van de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie 2002/58/EG in nationaal recht omzet in het rechtsgebied waar u bent gevestigd, bijvoorbeeld in België Artikel XII. 13 van het Wetboek Economisch Recht en voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel Art. 6 para. 1 lid a AVG.

Meta Pixel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaviyo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakuten

Cookies worden 24 maanden bewaard; de gegevens die met deze cookies worden opgevraagd, worden 24 maanden bewaard.

 

 

Cookies worden 24 maanden bewaard; de gegevens die met deze cookies worden opgevraagd, worden 48 maanden bewaard .

 

 

 

Cookies worden 24 maanden bewaard; de gegevens die met deze cookies worden opgevraagd, worden 24 maanden bewaard

Essentieel

 • Signifyd

Om onze inspanningen voor fraudepreventie te verbeteren en de veiligheid van uw transacties te waarborgen, werken we samen met Signifyd, een toonaangevende speler op het gebied van fraudebescherming.

Wanneer u een aankoop doet op onze website, delen we bepaalde informatie met Signifyd om de authenticiteit van de transactie te verifiëren en om te beschermen tegen mogelijke fraude. De gedeelde informatie kan uw naam, e-mailadres, factuur- en verzendadressen, en details over de door u gekochte items omvatten. Dit is uitsluitend om Signifyd te helpen het risico van de transactie te beoordelen en hun fraudepreventiediensten te verlenen.

We willen u verzekeren dat dit proces uw privacy respecteert. We delen alleen de noodzakelijke informatie die vereist is voor fraudeanalyse en onthullen geen gevoelige betalingsinformatie zoals creditcardnummers.

Voor meer inzicht in hoe Signifyd uw gegevens verwerkt en beschermt, kunt u hun privacybeleid bekijken op Signifyd Privacybeleid: https://www.signifyd.com/privacy/

 • Monsido

Om ervoor te zorgen dat onze website toegankelijk is en een naadloze ervaring biedt voor alle gebruikers, zijn we een partnerschap aangegaan met Monsido, een toonaangevende speler op het gebied van webtoegankelijkheid en prestatiebeheer.

Monsido helpt ons bij het scannen van onze website om problemen met toegankelijkheid, kwaliteitsborging en SEO te identificeren en aan te pakken. Dit helpt ons ervoor te zorgen dat onze website voldoet aan verschillende normen en een optimale ervaring biedt voor alle bezoekers. Wanneer u onze site bezoekt, verzamelt Monsido gegevens met betrekking tot het gebruik en de prestaties van de website. Deze gegevens bevatten geen persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam of e-mailadres; het richt zich op technische elementen en gebruikersinteracties om de functionaliteit van de website te verbeteren.

We delen geen informatie over u als persoon met Monsido. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om de bruikbaarheid van de website te verbeteren en te voldoen aan de normen voor toegankelijkheid.

 • Osano

Als onderdeel van onze toewijding om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld, zijn we een partnerschap aangegaan met Osano, een aanbieder die zich toelegt op het waarborgen van naleving van privacywetten en -regelgeving.

Osano helpt ons bij het beheren van toestemmingen en cookievoorkeuren op onze website. Wanneer u onze site bezoekt, helpt Osano bij het vastleggen en opslaan van uw toestemmingsvoorkeuren om ervoor te zorgen dat uw privacykeuzes worden gerespecteerd en dat we voldoen aan wettelijke normen.

Er wordt geen informatie over u als persoon, zoals uw naam, e-mailadres of betalingsgegevens, gedeeld met Osano zonder uw expliciete toestemming. De informatie die door Osano wordt beheerd, omvat voornamelijk uw toestemmingsvoorkeuren en interacties met onze privacybeheertools. Dit zorgt ervoor dat uw ervaring op onze website niet alleen voldoet aan privacyregelgeving, maar ook is afgestemd op uw voorkeuren.

 • Rakuten

Om uw winkelervaring te verbeteren door waardevolle beloningen en promotionele aanbiedingen te bieden, zijn we een partnerschap aangegaan met Rakuten, een wereldwijde leider op het gebied van affiliate marketing en cashback-beloningen.

Rakuten helpt ons bij het beheren en opvolgen van de beloningen en promoties die u via onze website kunt krijgen. Wanneer u een aankoop doet of deelneemt aan een promotie via het platform van Rakuten, verzamelen zij informatie die nodig is om ervoor te zorgen dat u uw beloningen ontvangt. Deze informatie omvat meestal details over de transacties, zoals het aankoopbedrag en de gekochte items. Het bevat geen persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam of e-mailadres, tenzij specifiek vereist voor de beloning of promotie.

We delen geen gevoelige persoonlijke informatie, zoals betalingsgegevens, met Rakuten. De uitwisseling van gegevens is strikt beperkt tot wat nodig is voor het bijhouden en verwerken van de beloningen en promoties.

Personalisatie

 • Power Reviews

Als onderdeel van onze toewijding om uw ervaring te verbeteren en u waardevolle diensten aan te bieden, werken we samen met PowerReviews, een vertrouwde aanbieder die gespecialiseerd is in het faciliteren van productrecensies op onze website.

Wanneer u een aankoop doet via onze website, voorzien we PowerReviews van specifieke informatie om hen in staat te stellen u de mogelijkheid te bieden om de producten die u hebt gekocht te beoordelen. De gedeelde informatie omvat uw naam, e-mailadres en de details van de producten die u hebt besteld. Dit is uitsluitend bedoeld om het proces van productbeoordeling mogelijk te maken, zodat u uw meningen en ervaringen met andere klanten kunt delen.

We willen u verzekeren dat we uw privacy in dit proces in gedachten houden. Daarom delen we geen gevoelige details zoals de prijzen die u heeft betaald of enige van uw betalingsgegevens met PowerReviews of andere derden.

Om meer te weten te komen over hoe PowerReviews de verstrekte informatie verwerkt, raden we u aan hun privacybeleid te bekijken. U kunt het bekijken op PowerReviews Privacybeleid: https://www.powerreviews.com/privacy-policy/

 • Geo:Pro Geolocation Redirects

Om onze website-ervaring beter af te stemmen op uw locatiespecifieke behoeften en voorkeuren, zijn we een partnerschap aangegaan met Geo:Pro Geolocation Redirects, een dienst die gespecialiseerd is in geolocatietechnologie.

Geo:Pro Geolocation Redirects helpt ons uw geografische locatie te bepalen op basis van uw IP-adres wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie stelt ons in staat om u inhoud, aanbiedingen en taalvoorkeuren te bieden die het meest relevant zijn voor uw regio. Wees gerust dat de informatie die voor deze doeleinden wordt gebruikt, beperkt is tot uw IP-adres en geen persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam, e-mailadres of precieze locatiegegevens bevat.

We delen geen verdere informatie  met Geo:Pro Geolocation Redirects. Het gebruik van uw IP-adres is uitsluitend bedoeld om uw browse-ervaring op onze site te verbeteren en aan te passen.

 • Weglot

Om een naadloze en inclusieve browse-ervaring te bieden voor al onze gebruikers, ongeacht hun taal, zijn we een partnerschap aangegaan met Weglot, een toonaangevende aanbieder van websitevertaling en meertalige ondersteunende diensten.

Weglot helpt ons bij het aanbieden van onze website-inhoud in meerdere talen, waardoor de toegankelijkheid wordt verbeterd voor een wereldwijd publiek. Wanneer u onze website bezoekt, detecteert Weglot automatisch de taalinstellingen van uw browser en biedt de optie om de inhoud in uw voorkeurstaal te bekijken. Dit proces omvat niet de verzameling of het gebruik van persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam of e-mailadres; het richt zich uitsluitend op taalvoorkeuren om de vertaling van de inhoud te vergemakkelijken.

We delen geen persoonlijke informatie met Weglot. Het gebruik van uw taalinstellingen is uitsluitend bedoeld om een op maat gemaakte en toegankelijke browse-ervaring te bieden

Analyse

N.v.T.

Google Analytics

Mits u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) en Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) ("Google") voor het analyseren van het gebruik van deze website. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) en Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) ("Google") om het gebruik van deze website te analyseren.

Hiervoor wordt een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals browser- en apparaatinformatie, uw IP-adres, bezochte websites en datum en tijd van het serververzoek om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor websitebeheerders en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. De cookie verzamelt ook informatie over de interacties die gebruikers hadden met advertenties (klikken op een tekstadvertentie of bekijken van een videoadvertentie). We zullen ook informatie over de status en de reikwijdte van uw toestemming delen met Google.

We gebruiken de verzamelde gegevens om deze website en campagnes te optimaliseren, advertenties te retargeten en te personaliseren. Hiervoor zorgen de cookies die Google op uw apparaat heeft opgeslagen ervoor dat u enerzijds (bijvoorbeeld in het kader van "Google Ads") op de websites van Google en anderzijds (bijvoorbeeld in het kader van "Google Campaign Manager 360") op onze websites en - afhankelijk van uw interesses - wanneer u websites van andere partners bezoekt, kunt worden getarget. Voor dit doel wordt uw browser geïdentificeerd tijdens de levering van advertenties en toegewezen aan een doelgroep. Deze informatie wordt gebruikt om u relevante en interessante advertenties te tonen. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om advertentiecampagnes te optimaliseren en het succes ervan te meten, evenals om het potentiële gedrag van alle gebruikers te voorspellen en inzichten te verkrijgen.

We hebben Google Analytics zo geïmplementeerd dat het laatste octet (het laatste deel) van uw IP-adres onmiddellijk wordt verduisterd wanneer het IP-adres binnen de EU of EER wordt verzameld. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door Google-servers in de VS.

Meer informatie over privacy in Google-services vindt u hier: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Meta Pixel

Mits u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we de Meta Pixel die wordt geleverd door Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) ("Meta"). Met deze tool kunnen we onze advertenties analyseren en personaliseren op basis van uw gebruik van onze website, zodat we advertenties kunnen aanbieden die specifiek op jou zijn afgestemd. Hiertoe verzamelt de Meta Pixel uw IP-adres, browserinformatie, de bezoeken en acties die u uitvoert op onze websites, "Facebook-ID" en datum en tijd van het serververzoek. Zie sectie 1 a. van de Facebook Business Tools Voorwaarden ( https://www.facebook.com/legal/technology_terms ), voor meer informatie over de gegevens die u met ons deelt via Facebook/Meta Business Tools zoals de Pixel.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om campagnes te optimaliseren en aangepaste doelgroepen te maken, dat zijn groepen Facebook- en Instagram-gebruikers op basis van die verzamelde gegevens, om advertentiecampagnes op Facebook en Instagram te richten (Facebook- en Instagram Ads). Hiervoor kan ook worden bepaald of verschillende eindapparaten bij u of uw huishouden horen.

Voor zover gegevens over uw gebruik van onze website worden verzameld, gepersonaliseerde advertentiecampagnes worden geoptimaliseerd en aangepaste doelgroepen worden gecreëerd, treden wij op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met Art. 26 AVG samen met Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. In dit verband hebben we een overeenkomst gesloten met Meta die hier te vinden is: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum ("Controller Addendum"). De overeenkomst bepaalt de respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden voor het voldoen aan de verplichting onder de AVG met betrekking tot gezamenlijk beheer.

De vereiste informatie volgens Art. 13 para. 1 lid a, b AVG met betrekking tot gegevensverwerking als gezamenlijke verantwoordelijken is hier te vinden in het privacybeleid van Meta: https://www.facebook.com/privacy/policy .

We zijn met Meta overeengekomen dat Meta het contactpunt is voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene op grond van de artikelen 15-20 van de AVG met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten in gezamenlijk beheer.

Meer informatie over de manier waarop Meta persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van de rechtsgrondslag en verdere informatie over de rechten van betrokkenen, is hier te vinden: https://www.facebook.com/about/privacy .

Meer informatie over gegevensbescherming en de bewaartermijn met betrekking tot Meta Pixel is te vinden op: https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/policies/cookies/ .

Klaviyo (E-mailmarketing)

Om u een gepersonaliseerde en betrokken winkelervaring te bieden, maken we gebruik van Klaviyo, een vertrouwde dienst die gespecialiseerd is in e-mailmarketing en klantrelatiebeheer.

Klaviyo helpt ons bij het beheren van onze e-mailcommunicatie en marketingcampagnes door gegevens te verzamelen en te analyseren over hoe u met onze e-mails omgaat. Dit omvat het bijhouden van welke e-mails u opent, op welke links u klikt en in welke producten u interesse toont. De verzamelde gegevens helpen ons onze communicatie beter af te stemmen op uw voorkeuren en u te voorzien van meer relevante informatie en aanbiedingen.

Wees gerust dat de informatie die door Klaviyo wordt verzameld, beperkt is tot uw interacties met onze e-mails en geen gevoelige persoonlijke gegevens zoals betalingsgegevens bevat. We delen alleen uw e-mailadres en koopgedrag met Klaviyo om deze gepersonaliseerde communicatie mogelijk te maken.

Voor meer gedetailleerde informatie over hoe Klaviyo uw gegevens verwerkt en beschermt, bekijk hun privacybeleid, dat u kunt raadplegen op Klaviyo Privacy Policy.

 1. Met wie we uw persoonsgegevens delen.

  We delen regelmatig persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden met:
 • Onze filialen, inclusief bedrijven binnen de Big Agnes Inc groep;
 • Dienstverleners die we gebruiken om onze producten en/of diensten aan u te leveren, zoals betalingsdienstaanbieders, magazijnen en bezorgbedrijven;
  • Shopify Betalingen
  • Paypal
 • Andere derde partijen die we gebruiken om ons te helpen ons bedrijf te runnen, zoals marketingbureaus of website hosting providers (zie hierboven sectie 6);
 • Derden die door u zijn goedgekeurd, waaronder social media sites die u kiest om uw account aan te koppelen;
 • Kredietrapportagebureaus;
 • Onze verzekeraars en makelaars;
 • Onze banken

Wij staan onze serviceproviders alleen toe om met uw persoonsgegevens om te gaan als wij ervan overtuigd zijn dat zij passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. We leggen dienstverleners ook contractuele verplichtingen op om ervoor te zorgen dat ze uw persoonsgegevens alleen kunnen gebruiken om diensten aan ons en aan u te leveren. We kunnen persoonsgegevens ook delen met externe auditors, bijvoorbeeld in verband met ISO of Investors in People accreditatie en de controle van onze boekhouding.

We kunnen informatie bekendmaken en uitwisselen met wetshandhavingsinstanties en regelgevende instanties om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Het is ook mogelijk dat we bepaalde Persoonsgegevensmoeten delen met andere partijen, zoals potentiële kopers van een deel of het geheel van ons bedrijf of tijdens een herstructurering. We zullen informatie meestal anonimiseren, maar dit is niet altijd mogelijk. De ontvanger van de informatie is gebonden aan geheimhoudingsverplichtingen.

We zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden.

 1. Waar uw persoonsgegevens worden bewaard.

  Informatie kan worden bewaard op onze kantoren en die van onze groepsmaatschappijen, externe agentschappen, dienstverleners, vertegenwoordigers en agenten zoals hierboven beschreven (zie hierboven: "Met wie wij uw persoonsgegevens delen").

Voor klanten in de EU/EER.

Sommige van deze derde partijen kunnen gevestigd zijn buiten de EU/EER of landen die officieel door de EU-Commissie zijn erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden.  Wanneer dit niet het geval is, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan derde landen (i.e. buiten de EU/EER en landen die door de EU-Commissie officieel zijn erkend als landen die een passend niveau van gegevensbescherming bieden) die geen niveau van gegevensbescherming bieden dat in wezen gelijkwaardig is aan dat van de EU/EER. Dergelijke overdrachten van uw persoonsgegevens vinden echter alleen plaats indien wordt voldaan aan de aanvullende vereisten voor internationale gegevensoverdrachten zoals vastgelegd in Art. 44 e.v. van de AVG worden nageleefd, voornamelijk door het afsluiten van EU-standaardcontractbepalingen en, indien nodig, het implementeren van aanvullende maatregelen om een adequaat niveau van gegevensbescherming tot stand te brengen. De EU-standaardcontractbepalingen zijn modelcontracten van de Europese Commissie die - indien nodig - samen met aanvullende maatregelen ervoor moeten zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Europese normen voor gegevensbescherming, zelfs als de verwerking plaatsvindt buiten de EU/EER.

 1. Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard.

  Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u een account bij ons hebt of zolang wij producten en/of diensten aan u leveren. Daarna bewaren we uw persoonsgegevens zo lang als nodig is:
 • Om te reageren op vragen, klachten of claims die door u of namens u worden ingediend;
 • Om aan te tonen dat we u eerlijk hebben behandeld of dat we onze contractuele of wettelijke verplichtingen ten opzichte van u zijn nagekomen (gewoonlijk totdat de toepasselijke verjaringstermijn is verstreken); of
 • Om de wettelijk vereiste gegevens bij te houden.

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet. Er gelden verschillende bewaartermijnen voor verschillende soorten persoonsgegevens.

Wanneer het niet langer nodig is om uw persoonsgegevens te bewaren, zullen we deze verwijderen of anonimiseren.

 1. Uw rechten onder de CCPA.

  U hebt het recht onder de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA) en bepaalde andere privacy- en gegevensbeschermingswetten, zoals van toepassing, om deze gratis uit te oefenen:

Openbaarmaking van persoonsgegevens die wij over u verzamelen

U heeft het recht om de volgende zaken te weten:

·         De categorieën van persoonsgegevens die we over u hebben verzameld;

·         De categorieën van bronnen waarvan de persoonsgegevens worden verzameld;

·         Ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonlijke informatie;

·         De categorieën van derden met wie we persoonsgegevens delen, indien van toepassing; en

·         De specifieke persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.

Houd er rekening mee dat we het volgende niet hoeven te doen:

·         Persoonsgegevens over u bewaren die werd verzameld voor een eenmalige transactie als deze informatie over u in het kader van de normale bedrijfsvoering niet wordt bewaard;

·         Gegevens te heridentificeren of anderszins te koppelen die, in het kader van de normale bedrijfsvoering, niet worden bijgehouden op een manier die als persoonlijke informatie zou worden beschouwd; of

·         De persoonsgegevens meer dan twee keer in een periode van 12 maanden aan u verstrekken.

Persoonsgegevens verkocht of gebruikt voor zakelijke doeleinden

In verband met persoonsgegevens die we verkopen of vrijgeven aan derden voor zakelijke doeleinden, heeft u het recht om het volgende te weten:

-          De categorieën persoonsgegevens over u die we hebben verkocht en de categorieën derden aan wie de persoonsgegevens is verkocht; en

-          De categorieën persoonsgegevens die we over u openbaar hebben gemaakt voor zakelijke doeleinden.

U hebt het recht onder de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA) en bepaalde andere privacy- en gegevensbeschermingswetten, zoals van toepassing, om u af te melden voor de verkoop of openbaarmaking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik maakt van uw recht om u af te melden voor de verkoop of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, zullen wij afzien van de verkoop van uw persoonsgegevens, tenzij u vervolgens uitdrukkelijk toestemming geeft voor de verkoop van uw persoonsgegevens. Om u af te melden voor de verkoop of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, stuurt u een e-mail naar [email protected].

 

Recht op verwijdering

Onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen die hieronder worden beschreven, zullen wij na ontvangst van een verifieerbaar verzoek van u:

·         Uw persoonsgegevens uit onze bestanden verwijderen; en

·         Alle serviceproviders opdragen om uw persoonsgegevens uit hun bestanden te verwijderen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens mogelijk niet verwijderen als dit noodzakelijk is om:

·         De transactie te voltooien waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, te voldoen aan de voorwaarden van een schriftelijke garantie of productterugroeping uitgevoerd in overeenstemming met de federale wetgeving, een goed of dienst te leveren waarom u hebt verzocht, of die redelijkerwijs wordt verwacht binnen de context van onze lopende zakelijke relatie met u, of anderszins een contract tussen u en ons uit te voeren;

·         Beveiligingsincidenten te detecteren, bescherming te bieden tegen kwaadwillige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten; of degenen die verantwoordelijk zijn voor die activiteiten vervolgen;

·         Te debuggen om fouten te identificeren en te herstellen die de bestaande bedoelde functionaliteit aantasten;

·         De vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, het recht van een andere consument te waarborgen om zijn of haar recht van vrije meningsuiting uit te oefenen, of een ander recht uit te oefenen waarin de wet voorziet;

·         Te voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act;

·         Deel te nemen aan openbaar of collegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetten, wanneer onze verwijdering van de informatie het uitvoeren van dergelijk onderzoek waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert, mits we uw geïnformeerde toestemming hebben verkregen;

·         Uitsluitend intern gebruik mogelijk te maken dat redelijkerwijs overeenstemt met uw verwachtingen op basis van uw relatie met ons;

·         Te voldoen aan een bestaande wettelijke verplichting; of

·         In andere gevallen uw Persoonsgegevensintern te gebruiken op een wettige manier die verenigbaar is met de context waarin u de informatie hebt verstrekt.

Bescherming tegen discriminatie

U hebt het recht om niet door ons gediscrimineerd te worden omdat u een van uw rechten onder de CCPA hebt uitgeoefend. Dit betekent onder andere dat we niet/geen

·         Goederen of diensten aan u weigeren;

·         Verschillende prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, inclusief het gebruik van kortingen of andere voordelen of het opleggen van boetes;

·         Goederen of diensten van een ander niveau of een andere kwaliteit aan u leveren; of

·         Suggereren dat u een andere prijs of tarief voor goederen of diensten of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten zult ontvangen.

Houd er rekening mee dat we u een andere prijs of tarief in rekening kunnen brengen of een ander niveau of kwaliteit van goederen en/of diensten kunnen leveren, als dat verschil redelijkerwijs gerelateerd is aan de waarde die uw persoonsgegevens aan ons bedrijf leveren.

 1. Uw rechten onder de AVG.

  Als u woonachtig bent in de EU/EER, heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), indien van toepassing, om de volgende rechten kosteloos uit te oefenen:
 • Recht op toegang: U hebt het recht om bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang tot deze persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten aanpassen.
 • Recht om uw gegevens te laten wissen: U kunt ook verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen, bijvoorbeeld als uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • Recht op beperking van de verwerking: U hebt ook het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt; in een dergelijk geval worden de gegevens geblokkeerd voor elke verwerking. Dit recht bestaat met name als de juistheid van de persoonsgegevens tussen u en ons ter discussie staat.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijk bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming: U hebt ook het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u verblijft, werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een contract met u uit te voeren of op basis van uw toestemming, hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, mits en voor zover u de gegevens aan ons ter beschikking hebt gesteld.
 • Recht om toestemming in te trekken: als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.
 • Recht op bezwaar: In het geval van verwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw persoonsgegevens die worden uitgevoerd op basis van een gerechtvaardigd belang van ons of een derde partij, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Wij zullen die verwerking stopzetten, tenzij wij kunnen aantonen dat er belangrijke redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of ons daartegen te verdedigen.
 1. Uw persoonsgegevens veilig houden.

  We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op onbevoegde wijze toegankelijk worden gemaakt. We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot diegenen die er een echte bedrijfsmatige noodzaak voor hebben. Degenen die uw gegevens verwerken, doen dit alleen op een geautoriseerde manier en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. We testen onze systemen voortdurend en zijn ISO 27001 gecertificeerd, wat betekent dat we de hoogste industrienormen voor informatiebeveiliging volgen. We hebben ook procedures voor het afhandelen van vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging. We zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Als u gedetailleerde informatie wilt van Get Safe Online over hoe u uw informatie en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, ga dan naar www.getsafeonline.org. Get Safe Online wordt ondersteund door HM Government en vooraanstaande bedrijven.

 1. Uw rechten uitoefenen.

  Als u gebruik wilt maken van een van uw rechten zoals beschreven in dit Privacybeleid, kunt u:
 • Een aanvraagformulier voor de betrokkene. Vragen over dit beleid? Vul ons contactformulier in en kies "websitegebruik" als reden voor contact. We zorgen voor een follow-up door een expert. https://link.bigagnes.com/contact
 • Ons kosteloos opbellen op het volgende nummer 877.554.8975; of
 • Ons mailen/schrijven op het volgende mailadres [email protected].

Als u ervoor kiest om rechtstreeks contact met ons op te nemen via website/e-mail/telefoon/schriftelijk, moet u ons mogelijks voorzien van:

 • Voldoende informatie om u te identificeren (bijvoorbeeld uw volledige naam, adres en klant- of zaaknummer);
 • Bewijs van uw identiteit en adres (bijvoorbeeld een kopie van uw rijbewijs of paspoort en een recente rekening van een nutsbedrijf of creditcard); en
 • Een beschrijving van het recht dat u wilt uitoefenen en de informatie waarop uw verzoek betrekking heeft.

We zijn niet verplicht om toegang te verlenen tot gegevens of om gegevens over te dragen als we niet kunnen verifiëren of de persoon die het verzoek indient de persoon is over wie we informatie hebben verzameld, of iemand is die gemachtigd is om namens deze persoon op te treden.

Alle persoonsgegevens die we van u verzamelen om uw identiteit te verifiëren in verband met uw verzoek, worden uitsluitend gebruikt voor verificatiedoeleinden.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring.

  Deze privacyverklaring werd gepubliceerd op 3.6.24 en voor het laatst bijgewerkt op 3.6.24.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, als we dat doen, zullen we u op de hoogte stellen via mechanisme om de betrokkene op de hoogte te stellen van wijzigingen in de verklaring, bijvoorbeeld onze website of een ander contactmiddel zoals e-mail.

 1. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

  Neem per post, e-mail of telefoon contact met ons op en/of onze functionaris voor gegevensbescherming als u vragen hebt over deze privacyverklaring of de informatie die wij over u hebben.

Hieronder vind u onze contactgegevens:

Onze contactgegevens

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming.

PO Box 773072Steamboat Springs CO 80477

PO Box 773072Steamboat Springs CO 80477

[email protected]

[email protected]

877.554.8975

877.554.8975

 1. Heeft u extra hulp nodig?

  Als u deze kennisgeving in een ander formaat wilt (bijvoorbeeld: audio, grote letters, braille), neem dan contact met ons op (zie "Hoe neem ik contact met ons op" hierboven).